Nejnovější články k tématu Handicapovaní

 • Oligofrenie

  Oligofrenie

  Oligofrenie je z řečtiny převzatý výraz pro slabomyslnost, oligofrenik je člověk nedostatečně vyvinutý v oblasti rozumového vnímání a chápání a důsledkem toho nesamostatný. Celý článek

  Handicapovaní, Downův syndrom

 • Mezinárodní den zdravotně postižených

  Mezinárodní den zdravotně postižených

  3. prosinec byl poprvé vyhlášen světovým dnem zdravotně postižených osob v roce 1981. V České republice si tento den připomínáme od roku 1993. Celý článek

  Handicapovaní, Úrazy

 • Co je tranzitní program?

  Co je tranzitní program?

  Tranzitní program je sociální služba, která usnadňuje žákům se speciálními potřebami přechod ze školy do zaměstnání. Zároveň tím pomáhá různě handicapovaným jedincům žít plnohodnotný život, jehož je pracovní uplatnění nezbytnou součástí. Celý článek

  Handicapovaní

 • Služby pro lidi s mentálním postižením

  Služby pro lidi s mentálním postižením

  Mentální retardací se rozumí celkové snížení intelektuálních schopností postiženého jedince. Nelze však shrnout charakteristiky lidí s mentálním postižením jen do pár bodů. Stejně jako všichni ostatní i oni jsou každý zcela jiný, každý je osobností s individuálními charakteristikami a je nutné k nim tak přistupovat. Následující text si tedy neklade za cíl popsat jedince trpící mentální retardací, ale jen shrnout současný stav na poli této problematiky. Celý článek

  Handicapovaní

 • Co je to léčba prací?

  Co je to léčba prací?

  Ergoterapie je v podstatě léčba prací. Je určena tělesně, duševně či smyslově postiženým jedincům a pomáhá jim ke zlepšení ztracených funkcí, dosažení samostatnosti a návratu do normálního života. Celý článek

  Terapie, Handicapovaní

 • Propad na okraj společnosti – bezdomovectví

  Propad na okraj společnosti – bezdomovectví

  V životě člověka se střídají chvíle radostné s těmi obtížnějšími. Pokud tu naši vlastní krizi ustojíme, jistě nám ve výsledku přinese mnohá poznání a může nás nasměrovat do dalšího života. Jsou však i mezníky v životě, s nimiž se ne každý dokáže vyrovnat. Důsledkem ztráty zaměstnání např. může být jistá doba nezaměstnanosti, rekvalifikace a nalezení uplatnění v jiném oboru. Důsledkem však může být též např. neschopnost platit za bydlení a ztráta střechy nad hlavou. Pak se veškerý dosavadní život roztříští a zbude jen nehezké označení „bezdomovec“. Celý článek

  Rozvoj osobnosti, Handicapovaní

 • Co je to kranking?

  Co je to kranking?

  Většina z nás jistě ví, co je spinning, ale setkali jste se již s termínem kranking? Kranking je účinné kardiovaskulární cvičení určené pro formování horní poloviny těla. Vhodné je pro ženy i muže každého věku i úrovně fyzické zdatnosti. Využívá se také jako rehabilitační cvičení po zranění a pro osoby na invalidním vozíku. Celý článek

  Cyklistika a spinning, Aerobní cvičení, Jak zhubnout, Handicapovaní

 • Komu se věnuje surdopedie?

  Komu se věnuje surdopedie?

  Surdopedie je oblastí speciální pedagogiky, jež se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním lidí se sluchovým postižením. Pojem pochází z latinského slova surdus, což znamená hluchý a paidea, jež označuje výchovu. Sluch nám zprostředkovává mnoho informací o okolním světě. Zároveň nám však umožňuje vzájemný kontakt v podobě mluvené řeči. Sluchové postižení tak tedy jedinci přináší zejména komunikační bariéru. Celý článek

  Zánět, Poruchy sluchu, Handicapovaní

 • Canisterapie - terapie němými léčiteli

  Canisterapie - terapie němými léčiteli

  Léčba neboli terapie je proces, při kterém se pomocí terapeuta pomáhá navodit stav fyzické i psychické rovnováhy. Fyzično a psychická stránka spolu velmi úzce souvisí, a proto bychom stav psychiky neměli nikdy podceňovat. Špatný psychický stav může být spouštěčem somatických onemocnění. Výbornou léčebnou metodou je právě canisterapie, kdy roli hlavního terapeuta plní pes. Celý článek

  Roztroušená skleróza, Terapie, Alzheimerova choroba, Handicapovaní, Život se zvířaty

 • Komunikace s neslyšícími

  Komunikace s neslyšícími

  Většina z nás pociťuje při kontaktu se zdravotně postiženými lidmi určitou nejistotu. Postižení sluchu silně ovlivňuje právě oblast komunikace. Celý článek

  Uši, Poruchy sluchu, Handicapovaní


Handicapovaní patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Handicapovaní

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku