Co je to léčba prací?

Ergoterapie je v podstatě léčba prací. Je určena tělesně, duševně či smyslově postiženým jedincům a pomáhá jim ke zlepšení ztracených funkcí, dosažení samostatnosti a návratu do normálního života.

Co je ergoterapie

 • profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení. Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho životního stylu a identity
 • profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání
 • výcvik soběstačnosti v rámci běžných denních činností. Cílem terapie je zlepšení postižených funkcí a dosažení absolutní samostatnosti. V případě ochrnutí končetin zahrnuje i motorická cvičení.

Filosofie ergoterapie

Filozofie profese je založena na holistickém pohledu na člověka a vychází z předpokladu, že každý člověk je jedinečná bytost, která je schopna pomocí vhodně zvolené činnosti zlepšit stav svého zdraví, funkčních schopností, zaujmout potřebné nebo chtěné životní role a dosáhnout tak zlepšení kvality života.

Ergoterapie je založena na přesvědčení, že lidé jsou aktivní bytosti, které se prostřednictvím dynamických interakcí s fyzickým, sociálním, kulturním a spirituálním prostředím neustále vyvíjejí a jsou schopny se adaptovat na změny.

Náplň

 • Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, že se snaží pomoci lidem provádět činnosti, které zvyšují možnost jejich začlenění
 • Zahrnuje tělesnou nebo duševní aktivitu, která napomáhá zlepšení stavu pacienta. Patří sem nácvik každodenních činností (oblékání, vaření, nakupování, domácí práce apod.), nácvik úchopů různých předmětů, tvořivá činnost. Pracuje se hlavně v kuchyňce a rukodělných dílnách, jednotlivě nebo ve skupinkách
 • Zvolené terapeutické činnosti by proto měly vždy zohledňovat osobní, sociální, kulturní a ekonomické potřeby jedince a také podmínky prostředí, v němž žije. Ergoterapeuti pracují s lidmi všech věkových skupin, kteří mají omezení v provádění aktivit z důvodu fyzických, psychických, smyslových nebo sociálních bariér.

Jak ergoterapie léčí?

Napomáhá návratu ztracených tělesných i duševních funkcí, zabraňuje zhoršení stavu pacienta a navrací jej k samostatnosti. Zároveň je vhodnou formou psychoterapie.

Komu je ergoterapie určena?

Je vhodná pro tělesně (ochrnutí končetin), duševně nebo smyslově postižené osoby (nevidomí), kterým může nácvik denních činností pomoci v návratu do normálního života.

Souhrnně lze tedy uvést, že ergoterapie je profese, která:

 • se specificky zaměřuje na provádění činností, jež osoba považuje za užitečné nebo smysluplné
 • považuje činnost za cíl i prostředek terapie
 • je založena na přístupu zaměřeném na klienta
 • v léčbě vychází ze sociálních rolí osoby
 • zajímá se o prostředí, v němž osoba žije a pracuje, protože provádění činnosti je ovlivněno vzájemnou interakcí mezi jedincem a prostředím.

 

Setkali jste se již někdy s touto léčbou a jaké byly výsledky?

Co je to léčba prací? patří do témat
 • Léčba prací Anna Najmanová 11.03.2010 19:18:42

  Díky léčbě prací v dětské léčebně Nové lázně v Teplicích v Čechách a jejich trpělivých zaměstnancům jsem se naučila šít v ruce,psát na stroji všemi deseti a spoustu dalších jemných ručních prací. Celkově mi to hodně všechno pomohlo do celého života. Získala jsem větší sebevědomí a dobrý pocit, že sama něco dokážu,bez pomocí druhé osoby. Dodnes na dětské lázně vzpomínám s velkou vděčností.

 • léčba prací Lenka 11.03.2010 11:30:07

  Já se s tím tedy osobně nesetkala, ale myslím si, že je to dobrá věc. Určitě to pomáhá postiženým osobám usnadňovat život s činnosti, která nám nečiní problémy, ale pro ně jsou třeba nemožné nebo těžko proveditelné.

Přidat příspěvek k tématu

* Povinné pole

Handicapovaní patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Handicapovaní

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku